Προφιλ

Η Zelos σχεδιάζει και εφαρμόζει καινοτόμα & δημιουργικά προγράμματα εκπαίδευσης και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τομείς όπως:

• Ανθρώπινο Δυναμικό • Πωλήσεις • Marketing • Tεχνολογία • Εξυπηρέτηση Πελατών • CRM

 

Οι συνεργασίες της Zelos προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα εταιρειών. Απευθυνόμαστε τόσο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και σε πολυεθνικές εταιρείες και διεθνείς ομίλους από διάφορους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας.

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να καλύπτουν:

  • Εξατομικευμένες εκπαιδευτικές λύσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες, εναρμονίζοντας τις εκπαιδευτικές προτάσεις με την υλοποίηση επιχειρησιακών στόχων και στρατηγικών.
  • Εργαλεία και λύσεις,που οριοθετούν μετρήσιμους και αντικειμενικούς κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας KPIs για το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμμα.
  • Την ανάπτυξη case studies ώστε να καλύπτουν την εγχώρια και διεθνή αγορά και το εργασιακό περιβάλλον των πελατών μας, χρησιμοποιώντας τα ήδη γνώριμα εργαλεία και συστήματα στους ανθρώπους τους.
  • Ένα ολοκληρωμένο πλάνο κατάρτισης του προσωπικού της επιχείρησης, το οποίο θα συμβάλει στη δημιουργία ενιαίας κουλτούρας, ειδικά σε περιπτώσεις όπου υφίσταται συγχώνευση ή εσωτερικός μετασχηματισμός.