Υπηρεσιες

 

Η Zelos με εμπειρία στην ανάπτυξη των ανθρώπων μέσα από την επαγγελματική εκπαίδευση, σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Οι συμμετέχοντες που παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα βιώνουν μία διαδραστική εμπειρία εκπαίδευσης πάντα με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, Classroom E-Learning και Blended training

Εκπαιδευτικές Ενότητες

Η Zelos προσφέρει υπηρεσίες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (E-learning), βασισμένες σε πέντε πυλώνες :

  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.
  • Ανάπτυξη, Σχεδιασμός και Παραγωγή μαθημάτων.
  • Προσωποποιημένα μαθήματα για κάθε εργαζόμενο.
  • On Line εξετάσεις πιστοποίησης.
  • Αδιάλειπτη πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω οποιαδήποτε συσκευής.